Tag Archive: facebook lộ thông tin người dùng

Thông tin cá nhân người dùng ‘đẻ’ ra tiền cho Facebook

Thông tin cá nhân của người dùng là công cụ hái ra tiền của Facebook, Google.

Trên Facebook, dữ liệu người dùng là “sản phẩm”, còn nhà quảng cáo là “khách hàng”. TIN LIÊN QUAN ‘Sốt xình xịch’ câu chuyện về tương lai của tiền điện tử và blockchain Những smartphone màn hình tràn viền nhỏ…
Xem thêm